poniedziałek, 17 stycznia

Platforma Mindgram dostępna już dla ponad 40 tysięcy osób

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wszystkich organizacji, z którymi współpracujemy, mamy już obecnie w zasięgu ponad 20 000 pracowników. Dodatkowo w zakresie Family Access każdy z użytkowników może zaprosić do platformy Mindgram jedną bliską osobę. Daje nam to zasięg ponad 40 000 osób!

Cieszymy się, że możemy dotrzeć do tak wielu ludzi. Wiemy, że dostęp do opieki psychologicznej w Polsce jest ograniczony. Wg danych Eurostatu w naszym kraju przypada jedynie 9 psychiatrów na 100 000 mieszkańców. Specjalistów niestety brakuje. Jeszcze przed pandemią czas oczekiwania na wizytę wynosił średnio 3,5 miesiąca. Dzięki naszej platformie pracownicy mogą skorzystać z doraźnej pomocy psychologicznej, a czas oczekiwania na sesję psychoterapeutyczną wynosi nawet jeden dzień.

Dodatkowo przedstawiamy kilka statystyk z aplikacji Mindgram. Z każdym miesiącem obserwujemy wzrost zaangażowania użytkowników, co oznacza, że nasz wspólny wysiłek dbania o kondycję pracowników przynosi rezultaty.

Najbardziej popularną sekcją są warsztaty – zarejestrowany użytkownik odwiedził ją średnio 10 razy, natomiast z czatu ze specjalistą skorzystał 6 razy.

 • Co miesiąc liczba odwiedzin sekcji warsztaty, podobnie jest w przypadku Mindspace, wzrasta o ok. 30%.
 • Użytkownicy Mindgram lubią dzielić się dostępem do aplikacji – średnio co 5 zarejestrowany użytkownik zaprosił bliską osobę do korzystania z platformy.
 • Większą popularnością cieszą się warsztaty na żywo niż nagrania z wydarzeń. Z aplikacji korzysta obecnie ok. 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn.

Chcesz dołączyć do firm budujących zdrową, pozytywną i odporną kulturę organizacji? Wyślij do nas maila na: [email protected] i zapytaj o możliwości współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z nowościami wprowadzanymi do naszej aplikacji.

środa, 12 stycznia

Odporność psychiczna w świetle zarządzania firmą. Zadbać o lidera

Przed kadrami kierowniczymi stoją obecnie zupełnie nowe wyzwania. Konieczność m.in. podejmowania szybkich, ryzykownych decyzji zmusza liderów firm do szczególnej dbałości o swój dobrostan psychiczny.

Lata 2020-21 to bez wątpienia czas ogromnych zawirowań oraz zmian w praktycznie każdej branży oraz przestrzeni biznesowej. Lockdown, wywołany przez pandemię COVID-19, zmusił pracodawców, menedżerów i pracowników do radykalnej reorganizacji systemu pracy oraz stylu życia. Presja wynikająca z pojawienia się nagłych i długotrwałych zmian spowodowała u większości z nas fizyczne oraz mentalne wyczerpanie. Nie zaskakuje zatem, że niepewność zatrudnienia, natłok obowiązków czy wyraźny wzrost tempa ich realizacji odbiły się negatywnie w szczególności na liderach. Jak wynika ze zrealizowanych w II i IV kwartale 2020 r. badań do raportu Human Power Stresodporni?, pierwszy raz w historii badań polscy liderzy wypadli dużo gorzej od swoich podwładnych na praktycznie każdej płaszczyźnie, a każdy kolejny miesiąc lockdownu jeszcze te różnice pogłębiał.

I tak na przykład:

 • 52,7 proc. z nich pracowało więcej niż przed pandemią.
 • 51,8 proc. nie miało czasu na regenerację i przerwę na posiłek.
 • 76,5 proc. doświadczyło niezwykle wysokiego poziomu lęku i stresu, które uniemożliwiały im efektywne realizowanie powierzonych zadań.
 • 44,9 proc. liderów wstawało z łóżka przemęczonych.
 • 44 proc. doświadczyło smutku i zniechęcenia.
 • 82,7 proc. nawet klika razy w tygodniu zdecydowało się sięgnąć po środki psychotropowe, alkohol oraz inne używki.

Poza tym raport Stresodporni? autorstwa dr hab. J. Wiktorowicz i współpracowników wykazał, że co drugi przebadany menadżer zaniedbuje swoje zdrowie fizyczne. W szczególności: źle się odżywia, ma mało codziennego ruchu i pracuje zdecydowanie za długo, co skutkuje m.in. wyczerpaniem, apatią, ogólną irytacją oraz brakiem skutecznego tzw. myślenia koncepcyjnego.

By radzić sobie w każdej sytuacji

Rozwój cech przywódczych oraz wzmocnienie odporności psychicznej wydają się obecnie kluczowym i koniecznym obszarem do wdrożenia pilnych oddziaływań na pracowników. Odporny psychicznie lider to przede wszystkim świetny i sprawny przywódca, który jest w stanie poradzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami w postaci np. nagłych zmian strategii biznesowych firmy, czy z presją wynikającą z konieczności – zawsze nieprzyjemnych – cięć kadrowych. Ponadto cechują go:

 • wysoka asertywność, czyli samoświadomość i niezależność w podejmowaniu decyzji, co wpływa bezpośrednio na sprawność i efektywność realizowanych działań,
 • zaangażowanie oraz motywacja, czyli umiejętność podtrzymywania dobrej energii oraz koncentracji w zespole. Swoją konsekwentną postawą lider daje dobry przykład innym pracownikom,
 • kreatywność, czyli proponowanie i tworzenie najlepszych rozwiązań. Podczas działania w obliczu stresu wysoka odporność psychiczna pomaga wygenerować z takiej sytuacji niekonwencjonalny pomysł czy ideę,
 • otwartość, czyli zainteresowanie problemami swoich podwładnych oraz promowanie wśród nich pozytywnych postaw oraz wzorców
  krytycyzm, czyli umiejętność przyznania się do własnych porażek oraz ich akceptacja,
 • odporność, czyli szybki powrót do równowagi psychicznej po niepowodzeniach, nie poddawanie się presji z nimi związanej, a co za tym idzie budowanie dobrej atmosfery w zespole,
 • racjonalizm, czyli obiektywna ocena realnych możliwości firmy oraz zatrudnionych w niej osób, odpowiednie planowanie strategii rynkowych, mądre zarządzanie kryzysami.

Jak można zauważyć, odporny psychicznie lider musi potrafić „panować” nad swoimi emocjami oraz doskonale znać swoje mocne i słabe strony. Panowanie nad emocjami to nic innego jak psychologiczny proces tzw. kontenerowania, czyli umiejętności odłączania się od przeżycia emocjonalnego tu i teraz, np. lęku, po to by móc doprowadzić dany proces do końca, niezakłócony tą emocją. Żeby je dokładniej zgłębić, powinien skorzystać z opracowanego w 2006 r. przez P. Clougha, D. Strycharczyka oraz N. Heffernan – Zintegrowanego Testu Przywództwa ILM72 (ang. Integrated Leadership Measure). Test oparty jest na fundamentalnym dla koncepcji odporności psychicznej Modelu 4C. Na jego podstawie udało się wskazać trzy kluczowe elementy „skutecznego liderowania”.

Są nimi:

 • zaangażowanie w pracę z zespołami. Oznacza to, że lider zna swoich pracowników oraz powierzone im zadania, podczas realizacji których udziela im nieustannego wsparcia i w razie potrzeby pomocy.
 • zaangażowanie w pracę z jednostkami. Lider pomaga poszczególnym jednostkom wzmocnić ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz wspiera rozwój ich zdolności.
 • determinacja do ukończenia powierzonych zadań. Lider całą swoją uwagę poświęca postawionemu celowi, a tego typu determinacja pozwala mu osiągnąć zawodową satysfakcję oraz oddziałuje pozytywnie na jego współpracowników.

Korzystając z Testu ILM72, naukowcom udało się ustalić, że model odporności psychicznej można w skuteczny sposób wykorzystywać w procesie mentalnego rozwoju pracowników, menedżerów oraz liderów. Warto jednocześnie podkreślić, że efektywność odpowiednich szkoleń zależy w dużej mierze od zaangażowania uczestniczących w nich ludzi.

Dlaczego warto zadbać o liderów?

Z badań przeprowadzonych przez m.in. P. Clougha i D. Strycharczyka wynika, że liderzy, którzy mają wysoką odporność psychiczną:

 • są aż o 25 proc. efektywniejsi,
 • częściej podejmują się nowych wyzwań,
 • dysponują także stałym, wysokim poziomem pozytywnej energii,
 • wzrasta u nich również rezyliencja, czyli zdolność błyskawicznego powrotu do równowagi psychicznej po wszelkiego rodzaju kryzysach, porażkach oraz, co jest szczególnie istotne z perspektywy obecnych przekształceń rynku biznesowego, zmianach.

Rezyliencja wydatnie wpływa na zdolności adaptacyjne. Pozwala również wybrnąć z trudnych sytuacji bez korzystania z bardzo w ostatnim czasie popularnych wśród kadr kierowniczych leków antydepresyjnych oraz używek. Lider mogący pochwalić się jej odpowiednim poziomem ma zawsze pozytywny wpływ na swoich współpracowników.

W miejscu naszej pracy nie stworzymy zgranego, rozumiejącego się i skutecznego zespołu bez rezylientnego, dbającego o well-being lidera, który będzie potrafił rozładować napięcie i stres swoich podwładnych. Dlatego w pierwszej kolejności każda firma, instytucja czy korporacja powinna z dużą pieczołowitością stworzyć metody badania oraz rozwijania odporności psychicznej wśród kadry menadżerskiej. Odpowiednio przeszkolona, inteligentna emocjonalnie oraz samoświadoma grupa liderów będzie potrafiła rozpoznać i właściwie zdefiniować różnego rodzaju problemy, występujące wśród pracowników oraz pomóc im w ich rozwiązaniu.

Warto pamiętać, że zdrowy psychicznie, zaangażowany i odważny zespół to klucz do sukcesów każdej, nawet niewielkiej firmy!

Jak skutecznie podnieść odporność psychiczną kadry kierowniczej?

Źródłem każdej pozytywnej zmiany jest często umiejętne zareagowanie na pojawiające się niepowodzenie czy po prostu brak sukcesu. Jeżeli wyniki osiągane przez twoją firmę ustawicznie spadają, liderzy nie radzą sobie z utrzymaniem dyscypliny, a atmosfera panująca w pracy jest – mówiąc niewybrednie – grobowa, to warto zastanowić się nad wprowadzeniem specjalistycznej, programowej pomocy psychologicznej dla pracowników.

W pierwszej kolejności należałoby opieką otoczyć kadrę kierowniczą. Warto zadbać, aby program, polegający na zbadaniu oraz wzmocnieniu odporności psychicznej liderów, opierał się na Modelu 4C. Zbudowany jest on na czterech filarach odporności psychicznej: wyzwaniu, pewności siebie, zaangażowaniu oraz kontroli/poczuciu wpływu. Zbadać oraz ocenić poziom rozwoju tych czterech cech osobowości można skutecznie i w prosty sposób, stosując test MTQ4 (szerzej piszemy o tym w artykule „Czym jest odporność psychiczna”). Chodzi o to, by uczestnicy takiego badania poznali swoje realne możliwości, zasoby psychiczne i konkretne braki w ich obrębie. Ta wiedza pozwoli im lepiej kontrolować pracę zespołową oraz służyć niezbędnym wsparciem.

Najważniejszą częścią takiego programu powinny być szkolenia oraz warsztaty (w razie potrzeby i warunków, również online), dostosowane do potrzeb danej grupy. Podczas ich trwania kadra kierownicza powinna dowiedzieć się, jak m.in. skutecznie radzić sobie ze stresem, zadbać o zdrowie fizyczne, odzyskać pewność siebie, zaplanować zarządzanie sytuacją kryzysową czy odpowiednio ukierunkować negatywne emocje.

Integralną częścią takiego programu powinien być też zestaw ćwiczeń fizycznych oraz mentalnych. Program tego typu musi być systematycznie powtarzany. Pozwala to oceniać dynamikę, utrzymywać zaangażowanie i certyfikować skuteczność metody. Wymaga również stałego zaangażowania ze strony uczestników, gdyż jego najważniejsza część ma wymiar praktyczny. To z kolei może przełożyć się na istotną poprawę funkcjonowania zarówno liderów, ich podwładnych, jak i całej organizacji.

NAWET LIDER NIE MUSI RADZIĆ SOBIE SAM

Warto pamiętać, że jeśli nie radzi się sobie z przykrym doświadczeniem, stresujące sytuacje bardzo przytłaczają i utrudniają poprawne funkcjonowanie w pracy czy w domu, dobrym rozwiązaniem byłaby rozmowa ze specjalistą. Psycholog doradzi, zbada potrzeby i pomoże w wypracowaniu technik, które ułatwią codzienne funkcjonowanie i wzmocnią odporność psychiczną.

Nie każdy musi dobrze radzić sobie z przeciwnościami losu, ale każdy ma taką możliwość dzięki wypracowaniu odpowiednich praktyk. To do każdego z nas należy wybór, czy chce pracować nad rezyliencją. Trzeba jednak być świadomym, że być może będzie to wymagało wyjścia poza strefę komfortu. Bycie liderem zobowiązuje do dbałości o własny dobrostan psychiczny w pierwszej kolejności.

Niepewność zatrudnienia, natłok obowiązków oraz drastyczny wzrost tempa ich realizacji to najwyraźniejsze skutki pandemii i lockdownów, które najsilniej odbiły się na liderach, nie mających czasu nawet na przerwę w celu regeneracji sił. Przemęczenie, zniechęcenie, brak motywacji do pracy i smutek stały się codziennością liderów.

Kadry kierownicze muszą dawać dobry przykład, który będzie przyświecać pracownikom na wszystkich szczeblach organizacji i zmieni kulturę pracy w firmach na lepsze. Trzeba podjąć wyzwanie jak najgłębszego zaangażowania się w modernizację dobrostanu nas samych i wszystkich wokół. Dla wspólnego dobra.

środa, 5 stycznia

Bezpieczeństwo platformy Mindgram

Zdrowie psychiczne i well-being to kwestie bardzo osobiste i poufne. W Mindgram jesteśmy tego świadomi, dlatego kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo platformy oraz ochronę danych użytkowników. Stale przeprowadzamy aktualizacje, aby nasze działania były zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, a pracownicy mogli korzystać z platformy anonimowo i bez ograniczeń. Bezpieczeństwo platformy jest wdrażane w Mindgram na 3 poziomach: ochrony danych, anonimizacji i klinicznym.

Ochrona danych

 • Poufne dane chronimy zgodnie z europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności (RODO).
 • Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia konieczne do zapewnienia ochrony danych osobowych, chroniące przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i zmianami.
 • Dane systemu przechowujemy w bazie SQL z zablokowanym dostępem z zewnątrz.
 • Połączenia pomiędzy systemami oraz użytkownikiem są w pełni szyfrowane poprzez protokół sieciowy SSL.
 • Uaktualnienia związane z bezpieczeństwem informatycznym są na bieżąco instalowane. Ostatnio wprowadzone zabezpieczenia to OWASP 10 i zabezpieczenia mailowe (SPF, DMARC, DKIM).
 • Wiadomości czatu są w pełni szyfrowane algorytmem kryptograficznym oraz zabezpieczone indywidualnym kluczem prywatnym użytkownika. Wiadomości są widoczne wyłącznie dla użytkownika, terapeuty i Zespołu Klinicznego Mindgram w celu realizacji superwizji. Rozmowy na czacie są cyklicznie usuwane bez dodatkowego działania użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa platformy Mindgram i przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w Regulaminie Platformy Mindgram oraz Polityce Prywatności.

Anonimizacja

 • Nie przekazujemy organizacjom danych, czy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy.
 • Nie przekazujemy żadnych danych osobowych ani danych rejestracyjnych pracowników. Firmy dostają od nas wyłącznie miesięczny raport, pokazujący łącznie, ile osób korzysta z naszej platformy.
 • Podczas warsztatów pracownicy mogą pozostać anonimowi (korzystanie z kamery, mikrofonu i czatu jest opcjonalne).

minddgram-platforma

Bezpieczeństwo kliniczne

 • Opieka psychologiczna Mindgram prowadzona jest przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów.
 • Opieramy się wyłącznie na sprawdzonych i klinicznie potwierdzonych metodach naukowych.
 • Psychoterapeuci Mindgram przechodzą wieloetapowy proces weryfikacji oraz ewaluację uprawnień zawodowych i doświadczenia. Podlegają stałej superwizji psychoterapeutycznej i merytorycznej oraz przechodzą przez program samodoskonalenia zawodowego.
 • Psychologowie na czacie znają jedynie imię i firmę pracownika. Rozmowa odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Rozmowy z psychologiem są objęte umową o zachowaniu poufności oraz zostają usuwane po zakończeniu rozmowy.

Chcesz dołączyć do firm budujących zdrową, pozytywną i odporną kulturę organizacji? Wyślij do nas maila na: [email protected] i zapytaj o możliwości współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z nowościami wprowadzanymi do naszej aplikacji.

wtorek, 28 grudnia

HR Champion Talk: Rozmowa z Grzegorzem Pyzlem, Wiceprezesem 7N

Przedstawiamy najnowszy odcinek z cyklu HR Champion Talk.

Tym razem Małgosia Ohme miała okazję porozmawiać z Grzegorzem Pyzlem, Wiceprezesem firmy 7N, która jest jednym z naszych Founding Partners.

Z wywiadu dowiesz się m.in.:
– jak pracuje się w firmie zajmującej się konsultingiem IT,
– kim jest agent w 7N,
– co dzieje się podczas integracji firmowych i jak rozwijana jest kultura organizacji,
– dlaczego warto rozbudować strategię firmy o dbałość o dobrostan pracowników,
– czy szef 7N inwestuje w swój rozwój osobisty oraz dobrostan,
– co jest obecnie największym wyzwaniem dla 7N.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu HR Champion Talk:

.

7N jest skandynawską firmą, która która od 15 lat z powodzeniem działa w Polsce. Skupia specjalistów z branży IT, którzy pełnią kluczowe role w projektach swoich klientów. Podejście 7N do biznesu, klientów, konsultantów i siebie nawzajem odzwierciedlają wartości: professionalism, mindset of a servant i respect.

HR Champion Talk to cykliczne rozmowy z ambasadorami well-beingu w organizacjach – ludźmi, którzy stawiają na dobrostan pracowników i budują pozytywną atmosferę miejsca pracy. Skierujemy naszą uwagę na zmieniające się potrzeby pracowników, przyszłość miejsca pracy i tworzenie nowej, przede wszystkim zdrowej kultury w organizacjach.

środa, 22 grudnia

Wzmocnij odporność i gromadź jej zasoby

W pracy dzieje się najwięcej rzeczy, które będą pozytywnie lub negatywnie wpływały na nasze zdrowie psychiczne i dobrostan. Wykorzystajmy więc ten czas na wzmacnianie odporności i gromadzenie jej zasobów na gorsze czasy.

Ryby żyjące w lodowatych wodach Arktyki w odróżnieniu od polujących na nie ssaków są zimnokrwiste. Cały ich metabolizm jest, wydawałoby się, zależny od temperatury wody. Jak każdy żywy organizm w kontakcie z ekstremalnymi temperaturami codziennie ryzykują, że w ich krwi uformują się kryształki lodu, uszkadzając organy wewnętrznie lub doprowadzając do śmieci. Jednak tak się nie dzieje, ponieważ arktyczne ryby dwudyszne wykształciły ewolucyjnie mechanizm produkowania białek, które działają jak zimowy płyn do spryskiwaczy, nie pozwalając na formowanie się drobinek lodu.

Ten mechanizm jest równie skuteczny jak inne ewolucyjne formy obrony przed chłodem: futra, nieprzemakalne pióra czy społeczne mechanizmy dzielenia się ciepłem w stadzie. Dla człowieka ochrona przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi stała się czymś naturalnym, np. zakładamy ciepłe ubranie, ale czy mamy podobne umiejętności, gdy przychodzi do obrony przed zagrożeniami czyhającymi na nasze zdrowie psychiczne czy dobrostan?

Tu raczej nie mamy co liczyć na cudowną interwencję ze strony ewolucji. Budowanie odporności jest naszym obowiązkiem i powinno łączyć się wręcz z przyjemnością formowania nowych nawyków. Tak jak założenie swetra może być ekspresją naszego stylu, a nie tylko ochroną przed chłodem, tak samo droga do odporności może być częścią naszego stylu życia. Wyobraźmy sobie odporność jako wielki słoik miodu. Codziennie świadomie napełniamy go kolejnymi łyżeczkami, a kiedy przychodzi czas próby, możemy z niego czerpać. Kiedy słój jest pełny, nasza odporność nas chroni. Nie ma jednej receptury, jak i ile tego miodu musimy zebrać: każdy ma inne potrzeby, genetyczne i kulturowe progi odporności, ale zaproponowane tu ćwiczenia mogą być początkiem własnego uzupełnieniem swojego słoika z „miodem odporności”.

Mistrz percepcji

Jednym z pierwszych kroków w budowaniu swojej odporności jest nauczenie się odróżniania rzeczywistości zbudowanej z faktów od naszej interpretacji faktów. Nasz umysł operuje na całych zestawach budowanych przez lata percepcji, które z jednej strony mogą nam ułatwiać życie, ale z drugiej mogą nam je bardzo utrudniać. Steve Peters, brytyjski psychiatra pracujący ze sportowcami i autor bestsellerowej książki „Paradoks szympansa” pisze, że jeśli chcemy lepiej zarządzać naszym życiem, musimy nauczyć się myśleć o tym, jak myślimy.

Sam fakt, że ktoś cię irytuje, jest mało rozwojowy. Zrozumienie, dlaczego cię irytuje, może być już kluczem do poradzenia sobie ze zjawiskiem. Z takich refleksji rodzą się przełomy: nasz umysł ustawiony jest przez biologię do szybkiego podejmowania decyzji na podstawie wcześniej zbudowanych percepcji. Przepracowanie kilku z nich może pozwolić nam stworzyć odporność na podobne wydarzenia.

Pomyśl o jednej osobie ze swojej pracy lub sytuacji, które wyprowadzają cię z równowagi. Np. o kimś, przy kim dużo szybciej mówisz rzeczy, których żałujesz. Albo o spotkaniu, które co tydzień pozbawia cię energii. Zadaj sobie pytanie: „Dlaczego tak się dzieje?”. Przebij się przez pierwsze odpowiedzi, które od razu pojawiają się w głowie typu: „Bo za dużo gada”, „Bo jest poniedziałek i generalnie mam wtedy gorszy nastrój”. Poszukaj głębiej. Wyrób sobie nawyk interpretowania wszystkich sytuacji, które powodują u ciebie dyskomfort.

Dlaczego cię denerwują? Dlaczego tak reagujesz?

Nie szukaj odpowiedzi, co z tym zrobić, ale szczerze poszukaj powodów. Pozwoli ci to lepiej zrozumieć siebie w środowisku pracy.

Rysuj swoje kręgi wpływu

Ważne jest, żeby nauczyć się koncentrować się na tych obszarach, nad którymi możemy panować i przestać się przejmować tymi, na które nie mamy wpływu.

Narysuj dwa koła. Pomyśl o problemie z którym musisz sobie radzić. W pierwszym kole wypisz te elementy tej sytuacji, na które nie masz wpływu (np. wytyczne centrali, cechy klientów). W drugim to, na co masz wpływ (np. godziny spotkań, twoja komunikacja). Wybierz kilka elementów z drugiego koła i zastanów się, co jeszcze możesz wzmocnić/zmienić.

Jeśli w pierwszym kole znajduje się wiele elementów, natomiast w drugim niewiele, poszukaj zewnętrznej pomocy.

O 180 stopni

Nasza odporność narażona jest na ataki stresorów, czyli sytuacji, które wywołują biologiczną odpowiedź w naszym ciele. Warto zauważyć, że poprzez interpretację rzeczywistości potrafimy zamieniać pozornie niewinne sytuacje w stresory i tym samym uruchamiać lawinę hormonów w naszym ciele. Dlatego tak ważne jest, by zachować obiektywizm, a także nauczyć się zmieniać stresory w sprzymierzeńców.

Wypisz kilka rzeczy, które cię najbardziej stresują. To bardzo ważne, żeby je spisać, a nie tylko o nich pomyśleć. Np. powrót w korkach do domu może być stresujący. Narastające poczucie uwięzienia, straty czasu może wywołać frustrację.

Następnie wybierz jedną sytuację i pomyśl, co możesz zrobić, żeby stała się ona dla ciebie bardziej przyjazna. Połącz ją z czymś, co lubisz, np. przed wyjściem z pracy zrób sobie kawę i weź ją do auta, włącz muzykę albo audiobook.

Siła Wdzięczności

Czas pandemii pokazał, jak wiele znaczą dla naszego zdrowia psychicznego relacje społeczne. Dla tych z nas pracujących zdalnie, którzy postanowili się izolować, powrót do pomieszczeń, w których znajdowało się więcej niż kilka osób, mógł być niezręczny, niekomfortowy czy wręcz stresujący. Ale jesteśmy zwierzętami stadnymi i potrzebujemy interakcji z innymi. Paradoksalnie wtedy, kiedy jesteśmy aktywni, daje nam to więcej odporności niż w przypadku, gdy jesteśmy odbiorcami takiej interakcji. W ostatnich latach wiele mówi się o wdzięczności i jej zbawiennym wpływie na naszą odporność.

Badania pokazują, że bycie wdzięcznym wobec innych oraz wdzięczność innych w stosunku do nas to naturalny antydepresant.

W takich sytuacjach nasz mózg uwalnia dopaminę i serotoninę, a te dają nam poczucie motywacji i szczęścia. Bonusowo osoby, które praktykują wdzięczność, mają zwiększoną liczbę szarych komórek w mózgu (badania Zahn, Garrido, Moll & Grafman, 2014).

W ramach swojej strefy komfortu postaw sobie zadanie wyrażania wdzięczności codziennie. Możesz np. robić to w stosunku do konkretnej osoby: sprzedawcy w sklepie, koleżanki z pracy, swoich dzieci, partnera, partnerki czy współmałżonka. Możesz w swoim zespole wprowadzić zwyczaj (jak ja w swoim) Piątków Wdzięczności, kiedy to dziękujesz konkretnie jednej lub więcej osobom na firmowym komunikatorze. I, co bardzo istotna, twoja odporność będzie rosła tylko wtedy, kiedy wdzięczność będzie autentyczna.

To tylko kilka pomysłów z całego ogromnego wachlarza rzeczy, które możesz zrobić w pracy ( a także w domu), żeby podnieść odporność psychiczną. Celowo nie koncentrowałem się na innych obszarach, takich jak dieta, jakość snu czy ruch fizyczny – im można by poświęcić kilka książek. Są natomiast jeszcze dwie rzeczy, które mogą pomóc ci w budowaniu odporności, a działają jak akcelerator w całym procesie. Richard G. Tedeschi, profesor Uniwersytetu Północnej Karoliny od lata bada zjawisko PTG (Post Traumatic Growth), czyli potraumatycznego rozwoju.

Ciężkie momenty w naszym życiu mogą stać się przestrzenią wzrostu i stawania się lepszymi czy bardziej odpornymi na kolejne traumy. Jak zauważa Tedeschi, są jednak dwa warunki, żeby takie sytuacje nas rozwijały. To otwartość na doświadczenia i ekstrawersja, czyli (jak podaje słownik PWN) jest to skłonność do kierowania uwagi i zainteresowań na świat zewnętrzny, na otoczenie, innych ludzi. Ekstrawersja jest przeciwieństwem introwersji.

A zatem, jeśli w twojej podróży do odporności znajdziesz coś, co działa, rób to. Coś, co nie działa: poszukaj kolejnego sposobu. Dziel się wiedzą, spostrzeżeniami, bo twoja odporność i twój dobrostan psychiczny mogą być latarnią morską dla całego twojego otoczenia.

poniedziałek, 13 grudnia

HR Champion Talk: Rozmowa z Anną Tkaczyk, Partner Zarządzającą w Agencji Whites

Mamy dla Was najnowszy odcinek z cyklu HR Champion Talk. Tym razem Małgosia Ohme miała okazję porozmawiać z Anną Tkaczyk, Partner Zarządzającą w Agencji Whites, organizacji, która jest jednym z naszych Founding Partners.

Z wywiadu dowiesz się m.in.:

 • co sprawiło, że Agencja Whites rozwinęła się tak szybko,
 • jaki jest idealny scenariusz spotkania 1on1,
 • jak efektywnie pracować zdalnie i hybrydowo,
 • czy firma zarządzana przez kulturę i wartości to mit,
 • czy kobieta może być wzorem lidera w świetle rosnącej potrzeby lidera empatycznego,
 • czego obecnie potrzebują pracownicy od pracodawcy,
 • jak pracuje się hybrydowo w Agencji Whites,
 • jakie wyzwania w kontekście ludzkim stoją przed dobrą liderką.

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu HR Champion Talk 👇

 

Agencja Whites zajmuje się budowaniem widoczności marek w internecie, również na rynkach zagranicznych, poprzez działania White Hat SEO, content marketing, kampanie PPC. W Whites liczą się ludzie, a sukces klientów opiera się właśnie o nich. Zespół Whites składa się z osób, którym zależy na ciągłym rozwoju i budowaniu partnerskich relacji opartych na zaufaniu. Duże starania przykładane są do tego, żeby każdy czuł się w firmie jak u siebie i miał świadomość, że wpływa na jej działanie i rozwój.

HR Champion Talk to cykliczne rozmowy z ambasadorami well-beingu w organizacjach – ludźmi, którzy stawiają na dobrostan pracowników i budują pozytywną atmosferę miejsca pracy. Skierujemy naszą uwagę na zmieniające się potrzeby pracowników, przyszłość miejsca pracy i tworzenie nowej, przede wszystkim zdrowej kultury w organizacjach.

środa, 1 grudnia

Mindgram się zmienia – bądź na bieżąco z nowościami w przestrzeni Mindgram

Za nami listopad. Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnych nowościach w przestrzeni Mindgram, które wprowadziliśmy. Bądź na bieżąco ze zmianami.

MENTOR BIZNESU

W listopadzie jeszcze bardziej rozszerzyliśmy opiekę realizowaną przez wbudowany w Mindgram czat. Do tej pory na platformie byli dostępni:

 • psycholog,
 • psychodietetyk,
 • psycholog dziecięco-młodzieżowy.

 

Już teraz, poza wyżej wymienionymi specjalizacjami, oferujemy użytkownikom Mindgram dostęp do mentora biznesu. To idealna osoba do rozmowy nie tylko dla doświadczonych menedżerów, ale także dla tych, którzy chcą lepiej zarządzać czasem, efektywniej realizować swoje codzienne zadania lub poprawić relacje w pracy. Mentor biznesu odpowiada na wiadomości raz w tygodniu.

mindram-aplikacja

WARSZTATY

 • Na platformie dostępne są nagrania warsztatów grupowych. Pracownicy mają możliwość ich odtwarzania w dogodnym dla siebie czasie – do 7 dni po emisji. Z naszych statystyk wynika, że użytkownicy bardzo chętnie korzystają zarówno z warsztatów na żywo, jak i z nagrań. Największą popularnością cieszą się spotkania związane z zarządzaniem nową rzeczywistością (np. nauka zdalna, zarządzanie czasem, efektywność w pracy).
 • W ostatnich tygodniach wprowadziliśmy znaczące zmiany w programie warsztatów. Pojawiły się stałe cykle spotkań – stałe terminy warsztatów pomogą działom HR w planowaniu działań wewnętrznych w firmach. Użytkownicy platformy mogą w określone dni tygodnia korzystać m.in. z cykli dotyczących relacji, efektywności w pracy, a menedżerowie uczestniczyć, w specjalnie zaprojektowanych dla nich, cotygodniowych warsztatach liderskich.
 • Z okazji Świąt na platformie dostępne będą specjalne warsztaty podsumowujące rok 2021. Z kolei cykl “Zacznij…” pomoże pracownikom zmobilizować się do rozpoczęcia nowej aktywności lub wdrożenia dobrego nawyku w Nowym Roku.

 

KOD DOSTĘPU W APLIKACJI MINDGRAM

 • Już teraz do aplikacji dostęp mają również osoby, które nie mają założonego firmowego adresu e-mail. Pracownicy mogą logować się do platformy za pomocą indywidualnego kodu dostępu.

 

Do społeczności Mindgram dołącza coraz więcej użytkowników, co niezmiernie nas cieszy. W zeszłym miesiącu wskaźnik nowych pracowników korzystających z naszej przestrzeni wzrósł aż o 44% w porównaniu z wrześniowymi statystykami. Dziękujemy, że wraz z nami dbacie o budowę silnych i odpornych psychicznie organizacji.

mindgram-benefit

Chcesz dołączyć do firm budujących zdrową, pozytywną i odporną kulturę organizacji? Wyślij do nas maila na: [email protected] i zapytaj o możliwości współpracy.

poniedziałek, 29 listopada

HR Champion Talk: Rozmowa z Justyną Porzezińską, Junior HR Partner w 180heartbeats

W kolejnym odcinku HR Champion Talk Małgosia Ohme miała okazję porozmawiać z Justyną Porzezińską, Junior HR Partner w 180heartbeats.

Z wywiadu dowiesz się m.in.:

 • co oznacza HR na prezydenta,
 • czy HR w firmach stał się bardziej widoczny, a jego rola ewoluowała i poszerzyła się ponad wsparcie pracowników w obszarach well-beingu, zdrowia psychicznego oraz rozwoju,
 • jakie rozwiązania wdrożono w organizacji 180heartbeats na czas zmiany systemu pracy na zdalny oraz już po powrocie pracowników do biura,
 • czy multitasking istnieje,
 • czy wysoki poziom wrażliwości utrudnia radzenie sobie w pandemii,
 • czy komunikacja podczas pracy zdalnej cierpi,
 • czy liderzy powinni wspierać działania HRowe dla wzmocnienia wspólnych wysiłków,
 • jak zmienia się biuro w 180heartbeats,
 • jak pandemia wpłynęła na ludzi, społeczności, korporacje i co nam pokazała,
 • co jeszcze można zapewnić pracownikom, żeby pracowało i żyło im się bardziej komfortowo, pewnie i bezpiecznie.

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu HR Champion Talk:

.

180heartbeats to niezależna agencja kreatywna znad Wisły, wyróżniana na polskich i międzynarodowych festiwalach reklamowych. Planują, tworzą i dopieszczają komunikację, która ekscytuje. Działają dla lokalnych i międzynarodowych marek – chcą, by serca ich odbiorców biły szybciej. Wierzą w siłę innowacji. W kwietniu 2012 roku połączyli siły z niezależną agencją Jung von Matt.

HR Champion Talk to cykliczne rozmowy z ambasadorami well-beingu w organizacjach – ludźmi, którzy stawiają na dobrostan pracowników i budują pozytywną atmosferę miejsca pracy.

poniedziałek, 22 listopada

Nominacja w konkursie startupów pozytywnego wpływu

✨✨✨Drodzy, zostaliśmy zakwalifikowani do konkursu startupów pozytywnego wpływu. Znaleźliśmy się w gronie firm, które poprzez swoją działalność wspierają ważne inicjatywy społecznie, cele zrównoważonego rozwoju i CSR.

Teraz potrzebujemy Waszego wsparcia w głosowaniu publiczności. Jeśli tak jak my wierzycie, że misja demokratyzacji dostępu do opieki psychologicznej i rozwoju jest ważna oraz kibicujecie nam w staraniach na rzecz budowania silnych, odpornych i pozytywnych firm – zagłosujcie na nas.🙏

Dzięki Waszej pomocy mamy szansę udziału w panelu Kongres Dobrych Praktyk, któremu patronuje Akademia Leona Koźmińskiego. Udział w panelu to dla nas szansa dotarcia do większej liczby odbiorców i promocji naszej misji.

Link do głosowania tutaj 👇 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc88yAmpDD_yDwc_O5uoE6GHPMR0J54zOkff7rOQg9sXI5oqQ/viewform. W imieniu całego Zespołu dziękujemy za wszystkie głosy!

Umów się na demo

Wypełnij formularz i przekonaj się, ile możliwości daje Mindgram

  Imię i nazwisko

  Twój email

  Numer telefonu

  Nazwa firmy

  Twoja rola w firmie

  Liczba pracowników

  Media o Mindgram:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.