Mindgram pozyskuje 8 milionów złotych na pomoc psychologiczną dla pracowników!

 Czytaj więcej

Na czym się opieramy?

Fundamentami naszej platformy są psychologia i psychoterapia. To właśnie na tych dziedzinach opierają się Mindgram i wszytkie programy indywidualne, które tworzymy. Poniżej znajdziesz dziedziny psychologii, a przede wszystkim metody psychologiczne i psychoterapeutyczne, które pomagają nam w szukaniu rozwiązań dla użytkowników naszej platformy.

Mindgram

Psychologia pozytywna, poszukiwanie subiektywnego dobrostanu

Psychologia pozytywna, określana często jako nauka szczęścia, zajmuje się analizą podłoża dobrego samopoczucia i dobrostanu. Dzięki metodom opierającym się na psychologii pozytywnej uczymy rozwijać umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia osobistego dobrostanu, takie jak odnajdywanie pozytywnych emocji i doznań, zaangażowanie, dobre relacje, poczucie sensu, zdobywanie osiągnięć i poczucie zdrowia (wg modelu dobrostanu PERMAH prof. Seligmana).

Mindgram

Mindfulness, uważność

Mindfulness (uważność) to zbiór technik pomagających skupiać uwagę i energię na tym, co dzieje się tu i teraz, jednocześnie pomagając oczyścić umysł z nadmiaru myśli. Mindfulness pomaga “żyć chwilą”, unikać zamartwiania się przeszłością i obawiania się przyszłości. Taki stan osiąga się między innymi poprzez techniki medytacyjne, relaks, doskonalenie uważności, a jego efektem są: obniżenie poziomu stresu, polepszenie jakości snu i poprawa koncentracji.

Mindgram

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

W tym podejściu nie analizuje się problemów, tylko koncentruje na poszukiwaniu rozwiązań. Głównym założeniem terapii jest skupianie się na przyszłości i wyznaczanie realizowalnych celów. Człowiek, dzięki nadziei i pozytywnemu wzmocnieniu, chętniej dąży do realizacji obranych zadań, bez niepotrzebnego zamartwiania się bieżącymi problemami i przeszłością.

Mindgram

Psychoterapia systemowa

Zajmuje się badaniem interakcji społecznych wewnątrz środowisk (systemów) człowieka, mających znaczny wpływ na jego dobrostan psychiczny. Podstawowym systemem jest rodzina lub osoby w najbliższym otoczeniu (partnerzy, wspólnie zamieszkujące bliskie osoby). Wiedza płynąca z nurtu psychoterapii systemowej stanowi coraz popularniejsze narzędzie dla firm dbających o dobrostan psychiczny pracowników, gdzie liczy się tworzenie idealnych warunków do rozwoju ich potencjału. Jest to  terapia, ukierunkowana na rozwiązanie bieżących problemów w istotnym dla człowieka środowisku. Jej celem jest modyfikacja systemów, poprzez istotną poprawę komunikacji w grupie społecznej, w których człowiek funkcjonuje.

Mindgram

Psychoterapia integratywna

To model psychoterapii, w którym doświadczony terapeuta dostosowuje techniki psychoterapeutyczne indywidualnie do potrzeb człowieka. Terapia może być realizowana w kontrakcie krótko- lub długoterminowym. Dzięki różnorodności i elastyczności metod ten typ psychoterapii ocenia się jako skuteczny i dający duży poziom satysfakcji klienta.

Mindgram

Terapia poznawczo-behawioralna

Głównym założeniem tej terapii jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań. W terapii identyfikuje się te, które nie  są właściwe, przyczyniają się do cierpienia. Każdy człowiek utrwala swoje zachowanie i postrzeganie świata poprzez nabyte doświadczenia. Terapia jest potrzebna wtedy, gdy utrwalone zachowania są niewłaściwe, wpływają na funkcjonowanie, powodując poczucie dyskomfortu, straty, smutku, lęku lub innej formy cierpienia. Pomaga zidentyfikować zniekształcone interpretacje rzeczywistości i po przepracowaniu umożliwić zastąpienie ich właściwymi. Może być realizowana w kontrakcie krótko- lub długoterminowym.

Mindgram

Psychoterapia humanistyczna

Zajmuje się odkrywaniem niezaspokojonych potrzeb psychologicznych człowieka, które prowadzą do deficytów w rozwoju osobowości. Terapia ta pomaga odnaleźć drogę do samoakceptacji, zrozumienia siebie, odkrycia wewnętrznych zasobów, realizacji własnych potrzeb i pragnień. Głównym narzędziem pracy w psychoterapii jest rozmowa. Istotną rolę odgrywa tutaj również zbudowana prawidłowo więź terapeutyczna. Terapeuta pełni rolę przewodnika, stwarza atmosferę pełną empatii i akceptacji. Nie ocenia i nie wywiera nacisku na decyzje. Terapia jest ukierunkowana na teraźniejszość i przyszłość. Może być realizowana w kontrakcie krótko- lub długoterminowym.

Poznaj nas jako pierwszy

Wypełnij formularz i przekonaj się, ile możliwości daje Mindgram