Zaufali nam:

Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram
Mindgram

Czy wiesz, że:

Mindgram

7 na 10

pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną [1]


1. Raport Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych, Activy, 2020

Mindgram

1 na 6

pracowników zmaga się z lękiem, depresją lub stresem [2]


2. Raport How to support staff who are experiencing a mental health problem, Mind, 2020

Mindgram

87%

pracowników sięga po środki uspokajające, aby radzić sobie ze stresem i niepokojem [3]


3. Raport Stresodporni, Human Power, 2020

Mindgram

85%

pracowników twierdzi, że ich słaba kondycja psychiczna powoduje problemy ze snem, obniża poziom szczęścia i osłabia relacje rodzinne [4]


4. Raport As Uncertainty Remains, Anxiety and Stress Reach a Tipping Point at Work, Oracle, 2020


1. Raport Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych, Activy, 2020

2. Raport How to support staff who are experiencing a mental health problem, Mind, 2020

3. Raport Stresodporni, Human Power, 2020

4. Raport As Uncertainty Remains, Anxiety and Stress Reach a Tipping Point at Work, Oracle, 2020

Jaki wpływ na Twoich pracowników mają problemy psychologiczne?

Jaki jest zwrot z inwestycji w opiekę mentalną dla Twojego zespołu?

Jakich benefitów pracowniczych oczekują Polacy w czasie pandemii?

Jaki wpływ na Twoich pracowników mają problemy psychologiczne?

Jaki jest zwrot z inwestycji w opiekę mentalną dla Twojego zespołu?

Jakich benefitów pracowniczych oczekują Polacy w czasie pandemii?

Blog

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Platforma Mindgram dostępna już dla ponad 40 tysięcy osób

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wszystkich organizacji, z którymi współpracujemy, mamy już obecnie w zasięgu ponad 20 000 pracowników. Dodatkowo w zakresie Family Access każdy z użytkowników może zaprosić do platformy Mindgram jedną bliską osobę. Daje nam to zasięg ponad 40 000 osób!

Cieszymy się, że możemy dotrzeć do tak wielu ludzi. Wiemy, że dostęp do opieki psychologicznej w Polsce jest ograniczony. Wg danych Eurostatu w naszym kraju przypada jedynie 9 psychiatrów na 100 000 mieszkańców. Specjalistów niestety brakuje. Jeszcze przed pandemią czas oczekiwania na wizytę wynosił średnio 3,5 miesiąca. Dzięki naszej platformie pracownicy mogą skorzystać z doraźnej pomocy psychologicznej, a czas oczekiwania na sesję psychoterapeutyczną wynosi nawet jeden dzień.

Dodatkowo przedstawiamy kilka statystyk z aplikacji Mindgram. Z każdym miesiącem obserwujemy wzrost zaangażowania użytkowników, co oznacza, że nasz wspólny wysiłek dbania o kondycję pracowników przynosi rezultaty.

Najbardziej popularną sekcją są warsztaty – zarejestrowany użytkownik odwiedził ją średnio 10 razy, natomiast z czatu ze specjalistą skorzystał 6 razy.

 • Co miesiąc liczba odwiedzin sekcji warsztaty, podobnie jest w przypadku Mindspace, wzrasta o ok. 30%.
 • Użytkownicy Mindgram lubią dzielić się dostępem do aplikacji – średnio co 5 zarejestrowany użytkownik zaprosił bliską osobę do korzystania z platformy.
 • Większą popularnością cieszą się warsztaty na żywo niż nagrania z wydarzeń. Z aplikacji korzysta obecnie ok. 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn.

Chcesz dołączyć do firm budujących zdrową, pozytywną i odporną kulturę organizacji? Wyślij do nas maila na: [email protected] i zapytaj o możliwości współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z nowościami wprowadzanymi do naszej aplikacji.

środa, 12 stycznia 2022

Odporność psychiczna w świetle zarządzania firmą. Zadbać o lidera

Przed kadrami kierowniczymi stoją obecnie zupełnie nowe wyzwania. Konieczność m.in. podejmowania szybkich, ryzykownych decyzji zmusza liderów firm do szczególnej dbałości o swój dobrostan psychiczny.

Lata 2020-21 to bez wątpienia czas ogromnych zawirowań oraz zmian w praktycznie każdej branży oraz przestrzeni biznesowej. Lockdown, wywołany przez pandemię COVID-19, zmusił pracodawców, menedżerów i pracowników do radykalnej reorganizacji systemu pracy oraz stylu życia. Presja wynikająca z pojawienia się nagłych i długotrwałych zmian spowodowała u większości z nas fizyczne oraz mentalne wyczerpanie. Nie zaskakuje zatem, że niepewność zatrudnienia, natłok obowiązków czy wyraźny wzrost tempa ich realizacji odbiły się negatywnie w szczególności na liderach. Jak wynika ze zrealizowanych w II i IV kwartale 2020 r. badań do raportu Human Power Stresodporni?, pierwszy raz w historii badań polscy liderzy wypadli dużo gorzej od swoich podwładnych na praktycznie każdej płaszczyźnie, a każdy kolejny miesiąc lockdownu jeszcze te różnice pogłębiał.

I tak na przykład:

 • 52,7 proc. z nich pracowało więcej niż przed pandemią.
 • 51,8 proc. nie miało czasu na regenerację i przerwę na posiłek.
 • 76,5 proc. doświadczyło niezwykle wysokiego poziomu lęku i stresu, które uniemożliwiały im efektywne realizowanie powierzonych zadań.
 • 44,9 proc. liderów wstawało z łóżka przemęczonych.
 • 44 proc. doświadczyło smutku i zniechęcenia.
 • 82,7 proc. nawet klika razy w tygodniu zdecydowało się sięgnąć po środki psychotropowe, alkohol oraz inne używki.

Poza tym raport Stresodporni? autorstwa dr hab. J. Wiktorowicz i współpracowników wykazał, że co drugi przebadany menadżer zaniedbuje swoje zdrowie fizyczne. W szczególności: źle się odżywia, ma mało codziennego ruchu i pracuje zdecydowanie za długo, co skutkuje m.in. wyczerpaniem, apatią, ogólną irytacją oraz brakiem skutecznego tzw. myślenia koncepcyjnego.

By radzić sobie w każdej sytuacji

Rozwój cech przywódczych oraz wzmocnienie odporności psychicznej wydają się obecnie kluczowym i koniecznym obszarem do wdrożenia pilnych oddziaływań na pracowników. Odporny psychicznie lider to przede wszystkim świetny i sprawny przywódca, który jest w stanie poradzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami w postaci np. nagłych zmian strategii biznesowych firmy, czy z presją wynikającą z konieczności – zawsze nieprzyjemnych – cięć kadrowych. Ponadto cechują go:

 • wysoka asertywność, czyli samoświadomość i niezależność w podejmowaniu decyzji, co wpływa bezpośrednio na sprawność i efektywność realizowanych działań,
 • zaangażowanie oraz motywacja, czyli umiejętność podtrzymywania dobrej energii oraz koncentracji w zespole. Swoją konsekwentną postawą lider daje dobry przykład innym pracownikom,
 • kreatywność, czyli proponowanie i tworzenie najlepszych rozwiązań. Podczas działania w obliczu stresu wysoka odporność psychiczna pomaga wygenerować z takiej sytuacji niekonwencjonalny pomysł czy ideę,
 • otwartość, czyli zainteresowanie problemami swoich podwładnych oraz promowanie wśród nich pozytywnych postaw oraz wzorców
  krytycyzm, czyli umiejętność przyznania się do własnych porażek oraz ich akceptacja,
 • odporność, czyli szybki powrót do równowagi psychicznej po niepowodzeniach, nie poddawanie się presji z nimi związanej, a co za tym idzie budowanie dobrej atmosfery w zespole,
 • racjonalizm, czyli obiektywna ocena realnych możliwości firmy oraz zatrudnionych w niej osób, odpowiednie planowanie strategii rynkowych, mądre zarządzanie kryzysami.

Jak można zauważyć, odporny psychicznie lider musi potrafić „panować” nad swoimi emocjami oraz doskonale znać swoje mocne i słabe strony. Panowanie nad emocjami to nic innego jak psychologiczny proces tzw. kontenerowania, czyli umiejętności odłączania się od przeżycia emocjonalnego tu i teraz, np. lęku, po to by móc doprowadzić dany proces do końca, niezakłócony tą emocją. Żeby je dokładniej zgłębić, powinien skorzystać z opracowanego w 2006 r. przez P. Clougha, D. Strycharczyka oraz N. Heffernan – Zintegrowanego Testu Przywództwa ILM72 (ang. Integrated Leadership Measure). Test oparty jest na fundamentalnym dla koncepcji odporności psychicznej Modelu 4C. Na jego podstawie udało się wskazać trzy kluczowe elementy „skutecznego liderowania”.

Są nimi:

 • zaangażowanie w pracę z zespołami. Oznacza to, że lider zna swoich pracowników oraz powierzone im zadania, podczas realizacji których udziela im nieustannego wsparcia i w razie potrzeby pomocy.
 • zaangażowanie w pracę z jednostkami. Lider pomaga poszczególnym jednostkom wzmocnić ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz wspiera rozwój ich zdolności.
 • determinacja do ukończenia powierzonych zadań. Lider całą swoją uwagę poświęca postawionemu celowi, a tego typu determinacja pozwala mu osiągnąć zawodową satysfakcję oraz oddziałuje pozytywnie na jego współpracowników.

Korzystając z Testu ILM72, naukowcom udało się ustalić, że model odporności psychicznej można w skuteczny sposób wykorzystywać w procesie mentalnego rozwoju pracowników, menedżerów oraz liderów. Warto jednocześnie podkreślić, że efektywność odpowiednich szkoleń zależy w dużej mierze od zaangażowania uczestniczących w nich ludzi.

Dlaczego warto zadbać o liderów?

Z badań przeprowadzonych przez m.in. P. Clougha i D. Strycharczyka wynika, że liderzy, którzy mają wysoką odporność psychiczną:

 • są aż o 25 proc. efektywniejsi,
 • częściej podejmują się nowych wyzwań,
 • dysponują także stałym, wysokim poziomem pozytywnej energii,
 • wzrasta u nich również rezyliencja, czyli zdolność błyskawicznego powrotu do równowagi psychicznej po wszelkiego rodzaju kryzysach, porażkach oraz, co jest szczególnie istotne z perspektywy obecnych przekształceń rynku biznesowego, zmianach.

Rezyliencja wydatnie wpływa na zdolności adaptacyjne. Pozwala również wybrnąć z trudnych sytuacji bez korzystania z bardzo w ostatnim czasie popularnych wśród kadr kierowniczych leków antydepresyjnych oraz używek. Lider mogący pochwalić się jej odpowiednim poziomem ma zawsze pozytywny wpływ na swoich współpracowników.

W miejscu naszej pracy nie stworzymy zgranego, rozumiejącego się i skutecznego zespołu bez rezylientnego, dbającego o well-being lidera, który będzie potrafił rozładować napięcie i stres swoich podwładnych. Dlatego w pierwszej kolejności każda firma, instytucja czy korporacja powinna z dużą pieczołowitością stworzyć metody badania oraz rozwijania odporności psychicznej wśród kadry menadżerskiej. Odpowiednio przeszkolona, inteligentna emocjonalnie oraz samoświadoma grupa liderów będzie potrafiła rozpoznać i właściwie zdefiniować różnego rodzaju problemy, występujące wśród pracowników oraz pomóc im w ich rozwiązaniu.

Warto pamiętać, że zdrowy psychicznie, zaangażowany i odważny zespół to klucz do sukcesów każdej, nawet niewielkiej firmy!

Jak skutecznie podnieść odporność psychiczną kadry kierowniczej?

Źródłem każdej pozytywnej zmiany jest często umiejętne zareagowanie na pojawiające się niepowodzenie czy po prostu brak sukcesu. Jeżeli wyniki osiągane przez twoją firmę ustawicznie spadają, liderzy nie radzą sobie z utrzymaniem dyscypliny, a atmosfera panująca w pracy jest – mówiąc niewybrednie – grobowa, to warto zastanowić się nad wprowadzeniem specjalistycznej, programowej pomocy psychologicznej dla pracowników.

W pierwszej kolejności należałoby opieką otoczyć kadrę kierowniczą. Warto zadbać, aby program, polegający na zbadaniu oraz wzmocnieniu odporności psychicznej liderów, opierał się na Modelu 4C. Zbudowany jest on na czterech filarach odporności psychicznej: wyzwaniu, pewności siebie, zaangażowaniu oraz kontroli/poczuciu wpływu. Zbadać oraz ocenić poziom rozwoju tych czterech cech osobowości można skutecznie i w prosty sposób, stosując test MTQ4 (szerzej piszemy o tym w artykule „Czym jest odporność psychiczna”). Chodzi o to, by uczestnicy takiego badania poznali swoje realne możliwości, zasoby psychiczne i konkretne braki w ich obrębie. Ta wiedza pozwoli im lepiej kontrolować pracę zespołową oraz służyć niezbędnym wsparciem.

Najważniejszą częścią takiego programu powinny być szkolenia oraz warsztaty (w razie potrzeby i warunków, również online), dostosowane do potrzeb danej grupy. Podczas ich trwania kadra kierownicza powinna dowiedzieć się, jak m.in. skutecznie radzić sobie ze stresem, zadbać o zdrowie fizyczne, odzyskać pewność siebie, zaplanować zarządzanie sytuacją kryzysową czy odpowiednio ukierunkować negatywne emocje.

Integralną częścią takiego programu powinien być też zestaw ćwiczeń fizycznych oraz mentalnych. Program tego typu musi być systematycznie powtarzany. Pozwala to oceniać dynamikę, utrzymywać zaangażowanie i certyfikować skuteczność metody. Wymaga również stałego zaangażowania ze strony uczestników, gdyż jego najważniejsza część ma wymiar praktyczny. To z kolei może przełożyć się na istotną poprawę funkcjonowania zarówno liderów, ich podwładnych, jak i całej organizacji.

NAWET LIDER NIE MUSI RADZIĆ SOBIE SAM

Warto pamiętać, że jeśli nie radzi się sobie z przykrym doświadczeniem, stresujące sytuacje bardzo przytłaczają i utrudniają poprawne funkcjonowanie w pracy czy w domu, dobrym rozwiązaniem byłaby rozmowa ze specjalistą. Psycholog doradzi, zbada potrzeby i pomoże w wypracowaniu technik, które ułatwią codzienne funkcjonowanie i wzmocnią odporność psychiczną.

Nie każdy musi dobrze radzić sobie z przeciwnościami losu, ale każdy ma taką możliwość dzięki wypracowaniu odpowiednich praktyk. To do każdego z nas należy wybór, czy chce pracować nad rezyliencją. Trzeba jednak być świadomym, że być może będzie to wymagało wyjścia poza strefę komfortu. Bycie liderem zobowiązuje do dbałości o własny dobrostan psychiczny w pierwszej kolejności.

Niepewność zatrudnienia, natłok obowiązków oraz drastyczny wzrost tempa ich realizacji to najwyraźniejsze skutki pandemii i lockdownów, które najsilniej odbiły się na liderach, nie mających czasu nawet na przerwę w celu regeneracji sił. Przemęczenie, zniechęcenie, brak motywacji do pracy i smutek stały się codziennością liderów.

Kadry kierownicze muszą dawać dobry przykład, który będzie przyświecać pracownikom na wszystkich szczeblach organizacji i zmieni kulturę pracy w firmach na lepsze. Trzeba podjąć wyzwanie jak najgłębszego zaangażowania się w modernizację dobrostanu nas samych i wszystkich wokół. Dla wspólnego dobra.

środa, 5 stycznia 2022

Bezpieczeństwo platformy Mindgram

Zdrowie psychiczne i well-being to kwestie bardzo osobiste i poufne. W Mindgram jesteśmy tego świadomi, dlatego kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo platformy oraz ochronę danych użytkowników. Stale przeprowadzamy aktualizacje, aby nasze działania były zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, a pracownicy mogli korzystać z platformy anonimowo i bez ograniczeń. Bezpieczeństwo platformy jest wdrażane w Mindgram na 3 poziomach: ochrony danych, anonimizacji i klinicznym.

Ochrona danych

 • Poufne dane chronimy zgodnie z europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności (RODO).
 • Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia konieczne do zapewnienia ochrony danych osobowych, chroniące przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem i zmianami.
 • Dane systemu przechowujemy w bazie SQL z zablokowanym dostępem z zewnątrz.
 • Połączenia pomiędzy systemami oraz użytkownikiem są w pełni szyfrowane poprzez protokół sieciowy SSL.
 • Uaktualnienia związane z bezpieczeństwem informatycznym są na bieżąco instalowane. Ostatnio wprowadzone zabezpieczenia to OWASP 10 i zabezpieczenia mailowe (SPF, DMARC, DKIM).
 • Wiadomości czatu są w pełni szyfrowane algorytmem kryptograficznym oraz zabezpieczone indywidualnym kluczem prywatnym użytkownika. Wiadomości są widoczne wyłącznie dla użytkownika, terapeuty i Zespołu Klinicznego Mindgram w celu realizacji superwizji. Rozmowy na czacie są cyklicznie usuwane bez dodatkowego działania użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa platformy Mindgram i przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w Regulaminie Platformy Mindgram oraz Polityce Prywatności.

Anonimizacja

 • Nie przekazujemy organizacjom danych, czy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy.
 • Nie przekazujemy żadnych danych osobowych ani danych rejestracyjnych pracowników. Firmy dostają od nas wyłącznie miesięczny raport, pokazujący łącznie, ile osób korzysta z naszej platformy.
 • Podczas warsztatów pracownicy mogą pozostać anonimowi (korzystanie z kamery, mikrofonu i czatu jest opcjonalne).

minddgram-platforma

Bezpieczeństwo kliniczne

 • Opieka psychologiczna Mindgram prowadzona jest przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów.
 • Opieramy się wyłącznie na sprawdzonych i klinicznie potwierdzonych metodach naukowych.
 • Psychoterapeuci Mindgram przechodzą wieloetapowy proces weryfikacji oraz ewaluację uprawnień zawodowych i doświadczenia. Podlegają stałej superwizji psychoterapeutycznej i merytorycznej oraz przechodzą przez program samodoskonalenia zawodowego.
 • Psychologowie na czacie znają jedynie imię i firmę pracownika. Rozmowa odbywa się wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Rozmowy z psychologiem są objęte umową o zachowaniu poufności oraz zostają usuwane po zakończeniu rozmowy.

Chcesz dołączyć do firm budujących zdrową, pozytywną i odporną kulturę organizacji? Wyślij do nas maila na: [email protected] i zapytaj o możliwości współpracy.

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z nowościami wprowadzanymi do naszej aplikacji.

Mindgram

to platforma, dzięki której możesz dbać o dobrostan psychiczny poprzez naukę zarządzania swoimi myślami i emocjami, wspierając ciało, czy rozwijając swój system wsparcia dzięki relacjom z ludźmi

doświadczeni psychologowie i psychoterapeuci

co miesiąc do wyboru kilkadziesiąt grupowych sesji rozwojowych na żywo

sprawdzone metody terapeutyczne

pełna dyskrecja i poufność danych

darmowy dostęp dla członków rodziny

personalizacja ścieżki rozwojowej lub terapeutycznej

opieka psychologiczna przez czat

Mindspace – nagrania audio

to szeroka gama warsztatów grupowych na żywo

Warsztaty Mindgram to zajęcia grupowe prowadzone na żywo przez najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie psychologii, rozwoju osobistego oraz medycyny stylu życia, które dają Ci możliwość zdobycia nowych umiejętności. Podczas warsztatów wypracujesz praktyczne nawyki, które pomogą Ci rozwinąć techniki relaksacyjne, zadbać o dobry sen lub radzić sobie ze stresem.

Mindgram

to nieograniczony dostęp do platformy i opieki psychologicznej przez czat

Pracownik otrzymuje nieograniczony dostęp do platformy. Znajdziesz tutaj warsztaty grupowe oraz nagrania audio. Możesz również skorzystać z pomocy psychologicznej dostępnej przez czat.

Mindgram

to indywidualnie dobrany program samorozwoju lub psychoterapii

Programy terapeutyczne i samorozwoju zostały stworzone przez znanych polskich psychologów i ekspertów rozwoju osobistego.

Mindgram

MindgramUżytkownicy Mindgram otrzymują wsparcie w pokonywaniu trudności zarówno poprzez wsparcie terapeutów, jak i indywidualnie dobrane programy terapeutyczne do samodzielnego stosowania. To nie tylko pomoc psychologiczna dostępna 7 dni w tygodniu, ale przede wszystkim narzędzie, które towarzyszy w rozwoju swoich użytkowników. Polecam dla lepszego życia!

Małgorzata Ohme

Psycholog, dziennikarka oraz prezenterka telewizyjna Jak działa Mindgram
Mindgram

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz i przekonaj się, ile możliwości daje Mindgram

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.