środa, 26 października

Jak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy?

Mindgram

Katarzyna
Wilga

Od 24 do 28 października trwa tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego celem jest m.in. podnoszenie świadomości i prowadzenie kampanii tematycznych na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Obchodzony jest corocznie w 43 tygodniu kalendarzowym i organizowany jest przez EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). 

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, czyli warunki BHP

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub świadczonych usług mamy do czynienia ze zróżnicowanymi zagrożeniami, o rozmaitym nasileniu spektrum szkodliwości i uciążliwości występujących w środowisku pracy. Warunki pracy to zagadnienie bardzo ważne z punktu widzenia stanu zdrowia pracowników, dlatego też pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia ich na poziomie zgodnym z obowiązującymi normami. 

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanych z wykonywaną pracą. Podstawowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników zostały określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwłaszcza w dziale dziesiątym „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy. W myśl tej regulacji pracodawca odpowiedzialny jest za ochronę zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Warto tu przypomnieć, że warunkiem bezpiecznej pracy jest również dobry stan psychiczny pracowników.

Zagadnienia BHP są również określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacja ta wskazuje m.in. rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, rodzaje tych środków a także szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. Ponadto, przepisy jw. obok ogólnych obowiązków nakładają na pracodawcę wiele szczegółowych wytycznych, w tym między innymi dotyczących pomieszczeń, w których przebywają i pracują osoby zatrudnione.

Zdrowe miejsca pracy mniej obciążają

Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy przynosi korzyści wszystkim stronom: pracownikom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu. Zarządzanie to powinno opierać się na silnej kulturze zapobiegania zagrożeniom, co oznacza, że pracodawcy i kadra kierownicza powinni być zaangażowani w profilaktykę i zachęcać pracowników do współuczestniczenia w tym podejściu. Aktywne, oparte na partycypacji zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy przyczynia się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw, m.in. dzięki obniżeniu absencji chorobowej, poprawie wydajności i zapewnieniu bardziej zrównoważonego charakteru pracy.

 

Źródła:
1. https://www.gov.pl/web/gis/zdrowe-i-bezpieczne-miejsce-pracy-czyli-warunki-bhp, dostęp z dn. 25.10.2022 r. 
2. https://healthy-workplaces.eu/pl, dostęp z dn. 25.10.2022 r. 

Pozostałe wpisy

środa, 30 listopada 2022

Krok po kroku. Drobne zmiany, które pomogą Ci poczuć się lepiej na co dzień

Mindgram

Katarzyna
Wilga

środa, 23 listopada 2022

Coaching w Mindgram – bądź na bieżąco z nowościami

Mindgram

Katarzyna
Wilga

piątek, 18 listopada 2022

Mindgram członkiem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

Mindgram

Katarzyna
Wilga

Umów się na demo

Wypełnij formularz i przekonaj się, ile możliwości daje Mindgram

Media o Mindgram:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.