Jak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy?

Mindgram

Katarzyna
Wilga

Od 24 do 28 października trwa tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego celem jest m.in. podnoszenie świadomości i prowadzenie kampanii tematycznych na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Obchodzony jest corocznie w 43 tygodniu kalendarzowym i organizowany jest przez EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). 

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, czyli warunki BHP

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub świadczonych usług mamy do czynienia ze zróżnicowanymi zagrożeniami, o rozmaitym nasileniu spektrum szkodliwości i uciążliwości występujących w środowisku pracy. Warunki pracy to zagadnienie bardzo ważne z punktu widzenia stanu zdrowia pracowników, dlatego też pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia ich na poziomie zgodnym z obowiązującymi normami. 

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanych z wykonywaną pracą. Podstawowe wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników zostały określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwłaszcza w dziale dziesiątym „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy. W myśl tej regulacji pracodawca odpowiedzialny jest za ochronę zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Warto tu przypomnieć, że warunkiem bezpiecznej pracy jest również dobry stan psychiczny pracowników.

Zagadnienia BHP są również określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacja ta wskazuje m.in. rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, rodzaje tych środków a także szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. Ponadto, przepisy jw. obok ogólnych obowiązków nakładają na pracodawcę wiele szczegółowych wytycznych, w tym między innymi dotyczących pomieszczeń, w których przebywają i pracują osoby zatrudnione.

Zdrowe miejsca pracy mniej obciążają

Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy przynosi korzyści wszystkim stronom: pracownikom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu. Zarządzanie to powinno opierać się na silnej kulturze zapobiegania zagrożeniom, co oznacza, że pracodawcy i kadra kierownicza powinni być zaangażowani w profilaktykę i zachęcać pracowników do współuczestniczenia w tym podejściu. Aktywne, oparte na partycypacji zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy przyczynia się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw, m.in. dzięki obniżeniu absencji chorobowej, poprawie wydajności i zapewnieniu bardziej zrównoważonego charakteru pracy.

 

Źródła:
1. https://www.gov.pl/web/gis/zdrowe-i-bezpieczne-miejsce-pracy-czyli-warunki-bhp, dostęp z dn. 25.10.2022 r. 
2. https://healthy-workplaces.eu/pl, dostęp z dn. 25.10.2022 r. 

Pozostałe wpisy

Co firma może zaoferować by przyciągnąć talenty i zatrzymać najlepszych pracowników?

Mindgram

Alina Windyga-Łapińska

Współpraca AirHelp i Mindgram 

Mindgram

Natalia
Kozdroń

Jak odpocząć na wakacjach? 4 kroki do dobrostanu na urlopie

Mindgram

Alina Windyga-Łapińska

Nasi klienci o nas

Mindgram

Marta Wolna

People & Culture Senior Manager, Infermedica

„Już po pierwszych 3 miesiącach wspólnej pracy, stwierdziliśmy, że to była bardzo dobra decyzja biznesowa! Mindgram zapewnia szeroką pomoc związaną z Mental Heath. Bardzo cenimy sobie stały support i kontakt ze strony naszych opiekunów. Szczególnie doceniamy dopasowywanie materiałów do naszych bieżących potrzeb dzięki czemu, czujemy się  traktowani bardzo indywidualne! Takie podejście do klienta, na pewno zaowocuje dłuuugą współpracą. Dziękujemy!”

Mindgram

Karolina Chabraszewska

Employer Branding Coordinator, OTCF S.A.

„Mindgram wspiera dobrostan psychiczny naszych pracowników i ich wellbeing.

To także świetne narzędzie do rozwoju kompetencji miękkich i do rozwoju osobistego.”

Mindgram

Katarzyna Karwan

People Generalist, Bolt Poland

„Uważam, że zrównoważony rozwój firmy musi iść w parze z rozwojem osobistym i dobrym samopoczuciem członków jej zespołu. Dzięki Mindgram, mam pewność, że pracownicy są w dobrych rękach oraz że mają narzędzie do pielęgnowania swojego zdrowia psychicznego, wzmacniania odporności na stres i rozwijania kompetencji emocjonalnych. Zróżnicowanie oferty na platformie (warsztaty, szkolenia, bieżące wsparcie specjalistów) daje wolność wyboru i przestrzeń na to, by każdy mógł dbać o swój wellbeing „po swojemu”.”

Media o Mindgram: